over AXX

over AXX

AXX Letselschade is een organisatie waarin zelfstandig werkende letselschade-experts met méér dan 20 jaar ervaring op het gebied van letselschade een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Onze experts behartigen uitsluitend de belangen van letselschadeslachtoffers. Zij zijn volledig onafhankelijk en werken landelijk. Hun kennis en ervaring staan buiten kijf. Zij staan klaar om er voor te zorgen dat u een rechtvaardige schadevergoeding zult verkrijgen.

Via AXX Letselschade kunt u in contact komen met één van onze experts en in gezamenlijk overleg afstemmen of uw belangen door de expert zullen worden behartigd. Onze experts werken samen met een BIG-geregisteerde medisch adviseur en schakelen daar waar nodig ook andere externe deskundigen in zoals een arbeidsdeskundige, reïntegratiedeskundige, rekenkundige of een bedrijfseconoom.